Plantevernmidler

Plantevernmidler brukes til bekjempelse av ugras, insekter og sopp som gjør skade på nyttevekster, samt til å regulere plantevekst.

 

Plantevernmidler

Plantevernmidler brukes til bekjempelse av ugras, insekter og sopp som gjør skade på nyttevekster, samt til å regulere plantevekst.

 

Mer
TOPP